Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Психологична подкрепа и консултиране на пациенти

Осъзнаването на диагнозата свързана с хематологичното заболяване е силно травматизиращо събитие, тъй като се свързва с представата за ограничени перспективи за пълноценно съществуване. Депресията, повишената тревожност, промяната на Аз-образа и самооценката, загубата на контрол върху собствения живот са някои от емоционалните предизвикателства, които трябва да разреши болния човек. В този контекст, на преден план излиза необходимостта от специализирана психологическа помощ, която да подпомага нуждаещите се през целия цикъл  на: диагностициране – лечение – успешна реадаптация в обществото.

Независимо от формата, в който ще бъде предоставена психологическата подкрепа, тя е важен помощник в цялостния подход в борбата за оздравяване на пациента.

В много случаи психологическа помощ е необходима не само за пациентa, но и за неговото семейство. Заболяването променя и психодинамиката на семейната среда. Членовете на семейството са поставени в нова ситуация, свързана със заболяването. Близките често страдат от чувство за вина и безсилие, породени от невъзможността да се помогне на любимия човек. Често те нямат компетенциите за справяне, което от своя срана допълнително усложнява и без това специфичния възстановителен период на болните. В тези случаи е важно да се говори открито за реалистичното планиране на бъдещето. От това произтича необходимостта да се провеждат и подкрепящи психотерапевтични фамилни консултации, за да се избегне хронифицирането на чувствата за вина, безпомощност, както и риска от патологично продължаваща реакция на загуба. В обратния случай семейството става дисфункционално и не може да изпълнява базовата функция на мощен подкрепящ фактор за пациента.

Екатерина Виткова

Екатерина Виткова

Психолог в СБАЛХЗ, с дългогодишна клинична практика и психоаналитично ориентиран терапевт

Телефон: 0886840909 Email: ekaterina.vitkova@hematology.bg

Психологичната подкрепа е насочена към пациентите на болницата, техните семейства и близки.

Провеждат се индивидуални консултации, фамилни сесии. Извършва се първоначален скрининг и проследяване на психо-емоционалното състояние на пациентите по време на лечението, или по време на трансплантация.

Сформират се и групи за емоционална подкрепа, в които се отваря пространство за въпроси и отговори свързани с преживяванията, за спонтанност и себерефлексия. Развива се личностния потенциал и се откриват перспективи за по-пълноценен живот.

Можете да се обърнете за информация и към лекуващият Ви лекар.


Библиотека на пациента

Видеа и презентации

д-р Велислава Донкина, ръководител на Звеното за психологична и немедицинска грижа в СБАЛХЗ


Подкаст на пациента

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.