Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Дата на защита:  19.05.2021 г., 14.00 ч.

Откритото заседание на научното жури ще се проведе в Заседателната зала на СБАЛХЗ-София, до запълване на допустимия капацитет. Във връзка с противоепидемичните мерки, може да участвате в  откритото заседание на Научното жури и дистанционно, като използвате следния линк:

https://meet.google.com/jqf-vjgo-tnz

Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“

Професионално направление: 7.1 „Медицина“

Докторска програма: „Хематология и преливане на кръв“

Тема на дисертационния труд: „Имунофенотипни и молекулярни проучвания на левкемизирали лимфоми“

Научни ръководители:

 1. Проф. д-р Маргарита Генова, дм
 2. Проф. д-р Георги Балаценко, дм

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. д-р Донка Василева, дм –СБАЛХЗ, гр. София

Членове:

 1. Проф. д-р Лиана Герчева–Кючукова, дм – Аджибадем Сити Клиник, гр. София;
 2. Проф. д-р Юлиан Райнов, дм – ВМА, гр. София;
 3. Доц. д-р Мая Йорданова, дм – УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, гр. София;
 4. Проф. д-р Маргарита Генова, дм (научен ръководител) – СБАЛХЗ, гр. София.

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Лиана Герчева–Кючукова, дм - Аджибадем Сити Клиник, гр. София
 2. д-р Мая Йорданова, дм – УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, гр. София

Дата на защита: 16.12.2020 г., 14.00 ч.

Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, ще може да проследите откритото заседание на Научното жури, като използвате следния линк:

https://meet.google.com/kvb-dkov-txc

Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“

Професионално направление: 7.1 „Медицина“

Докторска програма: „Хематология и преливане на кръв“

Тема на дисертационния труд: „Възстановяване на имунната система след автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки“

Научни ръководители:

 1. Проф. д-р Маргарита Генова, дм
 2. Доц. Д-р Велислава Терзиева, дм - ИБИР-БАН

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. д-р Георги Балаценко, дм –СБАЛХЗ, София

Членове:

 1. Проф. д-р Маргарита Генова, дм – СБАЛХЗ, София
 2. Проф. д-р Искра Алтънкова, дмн – УМБАЛ Лозенец, София
 3. Проф. д-р Лиана Герчева, дм – Аджибадем Сити Клиник, София
 4. Доц. Д-р Велислава Терзиева, дм – ИБИР-БАН

Резервни членове:

 1. Доц. Д-р Веселина Горанова – УМБАЛ Св. Георги, гр. Пловдив
 2. Доц. Д-р Елина Мичева – УМБАЛ Св. Марина, гр. Варна

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Искра Алтънкова, дмн – УМБАЛ Лозенец, София
 2. Проф. д-р Лиана Герчева, дм – Аджибадем Сити Клиник, София
 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул “Запис на час за консултация”
За нуждите на работата на модул “Запис на час за консултация”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация “личен профил” и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул “Форма за контакт”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул “Проверка на излследвания”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете “Съгласен съм”.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.