Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Направление за подготовка и съхранение на хемопоетични стволови клетки

Направление за подготовка и съхранение на хемопоетични стволови клетки

Проф. д-р Милчо Минчев, дм

Проф. д-р Милчо Минчев, дм

Началник отделение

д-р Иван Тонев – Асистент | Жана Минчева – Биолог | Светлана ХРИСТОВА – Биолог | Ася Сапунджиева – Медицинска сестра | Радосвета Димитрова – Медицинска сестра
Тел:02/ 4542 138

Мисията на направлението е да осигурява дейностите по трансплантация на хемопоетични стволови клетки на НСБАЛХЗ с необходимите клетъчни продукти; да разработва и внедрява нови методи за активна имунотерапия на солидни и хематологични неоплазии.

Основните лечебно-диагностични дейности на направлението са:
1. Получаване, преработка и консервиране на хемопоетични стволови клетки от костен мозък и/или периферна кръв
2. Терапевтични цитаферези при високобройни злокачествени хематологични заболявания
3. Дарителски аферези за получаване на клетки (Т лимфоцити, дендритни клетки) за имунотерапия
4. Терапевтичен плазмен обмен и терапевтична плазмафереза за лечение на хематологични, неврологични и метаболитни заболявания
5. Терапевтична екстракорпорална фотофереза за лечение на усложненията на алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки, за лечение на хематологични заболявания като кожни Т-клетъчни лимфоми, профилактика и лечение на отхвърляне на органни трансплантати като сърце, бял дроб, бъбреци и др.

В направлението се осъществява научно-изследователска дейност, свързана с култивиране на лимфокин и цитокин активирани клетки за имунотерапия, култивиране на дендритни клетки за имунизация, активирането на Т лимфоцити с биспецифични и трифункционални антитела и би-специфични Т-клетъчни активатори; култивиране на човешки мезенхимни клетки за имуномодулираща терапия след алогенна трансплантация и на стволови клетки от костен мозък на възрастни в посока на невронна диференциация. Изследват се възможностите на наночастици от монтморилонит за контролирано товарене на дендритни клетки с антигенна информация.

Направлението разполага с обособени помещения за провеждане на аферезни манипулации и помещения за обработка, консервиране и съхранение на клетъчни концентрати и подготовка за инфузия (вкл. ХСК) в съответствие с изискванията на добрата производствена практика. Оборудвано е за работа с човешки хемопоетични стволови клетки за трансплантация и за генна терапия (аферезен апарат, апарат за пречистване чрез положителна и отрицателна селекция на стволови клетки, електропоратори, апарати за стерилно свързване); за клетъчни култивиране (ламинарни боксове, СO2 клетъчни инкубатори, инвертен микроскоп); за генно клониране (термосайклър, електрофореза); белтъчна експресия (in vitro електропоратор, апарат за белтъчна електрофореза и трансфер за Western блотинг), за производство и пречистване на плазмидни вектори, за in vivo електропорация.

Контакти:

Лекари: 02/ 4542 227
Мед. сестри: 02/ 4542 227
Биолози: 02/4542 246

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.