Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Мисия и визия

НСБЛАХЗ

https://hematology.bg/wp-content/uploads/2018/02/sbalhz-logo-1-576x70.png

Понастоящем, НСБАЛХЗ е високо-специализирано лечебно заведение от национално значение, което е водещо в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на хематологичните заболявания. Като пряк наследник и продължител на традициите в областта на диагностиката и лечението на пациенти с хематологични заболявания, болницата има наследен богат опит и дългогодишни традиции в осигуряването на адекватна база за обучение на студенти и специализанти в областта на клиничната хематология. През целия период на съществуване, НСБАЛХЗ и предхождащите го структури са основно място в страната, където се придобива медицинската специалност “Клинична хематология”, а до 2008 год. - специалността “Клинична трансфузиология”. Благодарение на това, болницата е създала мрежа от лекари-специалисти за страната и за регионалните центрове, включително и за петте медицински факултета. В състава на центъра са и авторите на всички хематологични и трансфузиологични ръководства за обучение на студенти и лекари, както и основните монографии в областта на клиничната и трансфузионна хематология. Персоналът на болницата традиционно е бил ангажиран в разработването на националната политика в областта на хематологията в страната.

Болницата притежава непрекъснато обновяваща се  болнична база, разнообразен клиничен материал, съвременно оборудване, значителен потенциал на академичен и друг научно-преподавателски състав. Болницата разполага с модерна клинична и лабораторна бази, в които могат да се провеждат в пълен обем всички специализирани диагностични и лечебни процедури в областта на клиничната хематология.

НСБАЛХЗ e уникална структура, в която се прилагат високотехнологични диагностични (вкл. имунологични, молекулярни) и лечебни подходи (вкл. конвенционална и високодозова химиотерапия, трансплантация на хемопоетични стволови клетки, таргетна терапия), съответстващи на изискванията на европейската практика. В болницата се хоспитализират болни от всички групи кръвни заболявания, включително и редки нозологични единици, което осигурява оптимална възможност за високо ниво на теоретичната и практическа подготовка.

Мисията може да бъде изпълнена чрез обезпечаване на гражданите на Република България с широк спектър от достъпна, своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ посредством:

съвременни диагностични и лечебни технологии;
специализирани консултации и изследвания за профилактика и ранна диагностика на болни с хематологични заболявания;
методична, експертна, научна и учебна дейност в областта на клиничната хематология.

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.