Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Лаборатория по трансфузионна хематология

Лаборатория по трансфузионна хематология

гл. асистент д-р Светла ИВАНОВА, дм

гл. асистент д-р Светла ИВАНОВА, дм

Началник лаборатория

Тел. за контакти:02/ 4542 129
e-mail:.


Лабораторията по трансфузионна хематология е част от Консултативно-диагностичен блок на СБАЛХЗ. В Лабораторията се извършват имунохематологични изследвания и консултации на:

 • хематологично болни, насочени от отделенията на Стационарния блок на СБАЛХЗ
 • хематологично болни, насочени от приемно-консултативния кабинет на СБАЛХЗ
 • болни, бременни и новородени, насочени от други болници на София и страната, особено в случаи, свързани с трудности в диагностиката в условия на патология.

В лабораторията се осъществяват следните изследвания, като предмет на дейност от общата имуно-хематология:

 • Имунология на еритроцити(определяне на еритроцитни кръвни групи, търсене на антиеритроцитни антитела и др. чрез рутинни мануални и съвременни полуавтоматизирани методи на принципа на колонна хемаглутинационна техника); кръвно групово типизиране – АВО и RH(D)); типизиране на еритроцитни антигени извън системите АВО и Rhesus; скрининг за антиеритроцитни антитела, идентификация и полуколичествено определяне на откритите антитела (титър); претрансфузионни тестове за съвместимост; изследвания за хемолитични следкръвопреливни реакции; диагностика и проследяване на автоимунни хемолитични анемии, имунномедии-рани кръвни заболявания, други анемии, вкл. пароксизмална нощна хемоглобинурия (Ham- и сукрозен тест, анти-DAF, анти-MIRL); антинатална, перинатална и постнатална диагностика, проследяване на състоянието на бременни и новородени, консултантска дейност и грижи, свързани с профилактиката на ХБН; диагностика на лекарствено индуцирани цитопении (антимедикаментозни антитела).
 • Имунология на тромбопити– чрез качествени и количествени методи (СЕLIА, ЕLISА): скрининг за анти-тромбоцитни антитела в авто- и ало-система, идентификация /определяне специфичността/ на откритите анти-тромбоцитни антитела; диагностика на лекарствено индуцирани тромобоцито-цитопении- медикаментозни антитромобоцитни антитела (без хепарин); антенатална, перинатална и постнатална диагностика, проследяване на състоянието на бременни и новородени, консултантска дейност и грижи, свързани с профилактиката на неонатална ИТП.

Лабораторията по трансфузионна хематология разполага с квалифициран персонал и модерна съвременна апаратура, даващи възможност за извършване прецизна имунохематологична диагностика.

Лекари:

д-р Живка СИРАКОВА
д-р Албена ПЕШЕВА
д-р Дияна ПЕТРОВА

Контакти:

02/ 4542 129
02/ 4542 145

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.