Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Лаборатория по вирусология

Контакти: София, ул. Пловдивско поле №6, ет.5 тел.: 02/45 42 113; 02/45 42 148

Доц. д-р Дора Александрова, дм

Доц. д-р Дора Александрова, дм

Началник лаборатория

електронна поща: d.alexandrova@hematology.bg, тел.: +359 879 977 728

Екип лаборатория

Доц. д-р Евелина Шикова, дм - вирусолог
Дафина Илин – биолог
Людмила Карамачева – биолог
Людмила Илиева - медицински лаборант


Лабораторията по вирусология в СБАЛХЗ е разкрита като обособена структура към Консултативно - диагностичния блок на болницата през 2013 година. Функционира като медико-диагностична лаборатория от трето ниво на компетентност съгласно Медицински стандарт по ”Вирусология”. Екипът на звеното е високо квалифициран, с дългогодишен практически опит и умения в областта на вирусологията.

В лабораторията рутинно се извършват молекулярно-биологични и серологични изследвания, осъществява се контрол и мониторинг при пациенти с хематологични заболявания и такива с проведена трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Може да се изследва и всеки пациент, насочен за вирусологична диагностика. (препратка към ценоразписа, респ. към вирусологичните изследвания)

Лабораторията участва и се сертифицира ежегодно в провежданата от НЦЗПБ външна оценка на качеството по вирусология и  Международния междулабораторен контрол, провеждан от INSTAND, Germany - Quality Assurance and Standardization in Laboratory Medicine за детекция на вирусен геном на различни патогени.

От м. април 2020г. е сертифицирана от INSTAND и за детекция на SARS-CoV-2 (RNA), причинител на COVID-19. (препратка към сертификата)

Лабораторията по вирусология в СБАЛХЗ непрекъснато допълва и актуализира тестовото си меню и тестовите си алгоритими, за да предоставя висококачествени медицински услуги.

Ценоразпис - кодове 183 до 202-14.
//hematology.bg/wp-content/uploads/2021/02/2020_4largeimg_1988366040.jpg
 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.