Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Дата на защита:  29.04.2024 г. от 13.30 ч.

Откритото заседание на Научното жури  ще се проведе в Аула  на УМБАЛ  „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София до запълване на допустимия капацитет, може да участвате в откритото заседание на Научното жури и дистанционно, като използвате  следния линк:

https://meet.google.com/ncx-ames-jgq

Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“

Професионално направление: 7.1 „Медицина“

Докторска програма  „Хематология и преливане на кръв“

Тема на дисертационен труд„ПРОБЛЕМИ В ТРАНСФУЗИОННАТА ПРАКТИКА И РАЗХОД – РЕЗУЛТАТ АНАЛИЗ ПРИ АЛОГЕННИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ“

Научени ръководители: Проф. д-р Милчо Станев Минчев, дм

Научен консултант: Проф. д-р Цветелина Милчева Петрова – Готова. дм

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. д-р Тошко Желев Лисичков, дмн — СБАЛХЗ ЕАД, София;

Членове:

 1. Доц. д-р Боряна Емануилова Аврамова, дм, КДКХО, УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ” ЕАД, София;
 2. Проф. д-р Георги Георгиев Михайлов, дм — СБАЛХЗ, София;
 3. Проф. д-р Румен Стойков Попов, д.м., Център по трансфузионна хематология към МБАЛ   на ВМА София;
 4. Проф. д-р Добрин Николов Константинов, дм, София.

Резервни членове:

 1. Проф. д-р Георги Николаевич Балаценко, дм – СБАЛХЗ, София.
 2. Доц. д-р Евгений Александров Хаджиев, дм – УМБАЛ „Александровска”, София.

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Тошко Желев Лисичков, дмн — вътрешен член за СБАЛХЗ;
 2. Доц. д-р Боряна Емануилова Аврамова, дм, КДКХО, УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ” ЕАД, София – външен член за СБАЛХЗ;

Становища

 1. Проф. д-р Георги Георгиев Михайлов, дм — вътрешен член за СБАЛХЗ;
 2. Проф. д-р Румен Стойков Попов, д.м., Център по трансфузионна хематология към МБАЛ   на ВМА София – външен член за СБАЛХЗ;
 3. Проф. д-р Добрин Николов Константинов, дм, София.
 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.