Добре дошли

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - ЕАД, гр. София е най-голямото, модерно специализирано здравно заведение от този род в нашата страна. Дейностите осъществявани в нашата болница отговарят на европейските изисквания за добра клинична и лабораторна практика. Тук се осъществява уникална диагностична и консултативна дейност. Терапевтичната стратегия се реализира съобразно риск адаптиран и индивидуализиран терапевтичен план, както на бенигнени, така и на малигнени хематологични заболявания. Медицинските специалисти работещи в болницата са тясно профилирани и с дългогодишен опит в областта на клиничната и трансфузионна хематология.

Научи повече

проверка на изследвания

Последни Новини

ОБЯВА: „Извършване на абонаментна техническа поддръжка“ по две обособени позиции: по обособена позиция № 1: „Извършване на техническа поддръжка на комуникационна мрежа, офис техника, компютърни системи и прилежащите към тях системен и приложен софтуер за абонаментна техническа поддръжка на комуникационна мрежа, офис техника, компютърни системи и прилежащите към тях системен и приложен софтуер на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” (СБАЛХЗ) ЕАД“ и обособена позиция № 2: „Поддръжка на приложни програмни продукти/модули, изграждащи болничната информационна система”

още новини

© 2009 - 2016 НСБАЛЗХКарта на сайтаВсички права запазени.